Sugar Rush

  • 7.1/10
  • -
  • - mins

นักอบขนมที่รู้จักกันทางโลกออนไลน์จะมาเนรมิตเลียนแบบเทรนด์การทำขนมหวานยอดนิยมและคิดค้นเมนูใหม่ๆ โดยมีแจ็คกี้ ซอร์คิน จาก "แคนดี้ควีน" มาเป็นกรรมการรับเชิญ

1 2 3 4 5 6
นักแสดง
Hunter March, Candace Nelson, Adriano Zumbo
ประเภทหนัง
Game-Show