ภาพยนต์หมวดหมู่: ระทึกขวัญ

EN
3.1/10 Redemption Day (2021) - imdb score
2021 99 mins

Redemption Day (2021)

EN
1.6/10 COVID-21 Lethal Virus (2021) - imdb score
2021 - mins

COVID-21 Lethal Virus (2021)

TH
EN
5.2/10 Seized (2020) - imdb score
2020 85 mins

Seized (2020)

EN
7.4/10 Promising Young Woman (2021) - imdb score
2020 113 mins

Promising Young Woman (2021)

EN
4.8/10 Fatale (2020) - imdb score
2020 102 mins

Fatale (2020)

EN
3.5/10 Nina of the Woods (2020) - imdb score
2020 91 mins

Nina of the Woods (2020)

EN
5.2/10 Deadlocked (2020) - imdb score
2020 78 mins

Deadlocked (2020)

EN
N/A Alien Invasion (2020) - imdb score
2020 87 mins

Alien Invasion (2020)

EN
6.4/10 Greenland (2020) 4K - imdb score
2020 119 mins

Greenland (2020) 4K

EN
5.5/10 Search Out (Seochi aut) (2020) - imdb score
2020 92 mins

Search Out (Seochi aut) (2020)

TH
EN
5.9/10 The Crime Boss (Arkansas) (2020) - imdb score
2020 117 mins

The Crime Boss (Arkansas) (2020)

EN
4.5/10 Lost Girls and Love Hotels (2020) - imdb score
2020 97 mins

Lost Girls and Love Hotels (2020)

EN
4.8/10 Alone (2020) - imdb score
2020 92 mins

Alone (2020)

TH
EN
4.3/10 U Turn จุดกลับตาย - imdb score
2020 98 mins

U Turn จุดกลับตาย

EN
6.5/10 Freaky (2020) - imdb score
2020 102 mins

Freaky (2020)

EN
5.2/10 Wander (2020) - imdb score
2020 94 mins

Wander (2020)

EN
6.9/10 Let Him Go (2020) - imdb score
2020 113 mins

Let Him Go (2020)

EN
6.1/10 Alone (2020) - imdb score
2020 98 mins

Alone (2020)

EN
4.2/10 Safeguard (2020) - imdb score
2020 90 mins

Safeguard (2020)

TH
EN
6.6/10 Citation (2020) - imdb score
2020 151 mins

Citation (2020)

EN
6.5/10 Possessor Uncut (2020) - imdb score
2020 103 mins

Possessor Uncut (2020)

EN
7.9/10 Taish (2020) - imdb score
2020 179 mins

Taish (2020)

TH
EN
4.9/10 Legacy of Lies (2020) - imdb score
2020 101 mins

Legacy of Lies (2020)

EN
6.1/10 Darbar (2020) - imdb score
2020 159 mins

Darbar (2020)

EN
5.2/10 Spell (2020) - imdb score
2020 91 mins

Spell (2020)

EN
5.4/10 No Escape (2020) - imdb score
2020 88 mins

No Escape (2020)

TH
5.8/10 Rebecca (2020) - imdb score
2020 121 mins

Rebecca (2020)

EN
5.3/10 The Secrets We Keep (2020) - imdb score
2020 97 mins

The Secrets We Keep (2020)

EN
5.9/10 The Last Exorcist (2020) - imdb score
2020 79 mins

The Last Exorcist (2020)

EN
5.7/10 Nocturne (2020) - imdb score
2020 90 mins

Nocturne (2020)

EN
6.3/10 The Wolf of Snow Hollow (2020) - imdb score
2020 83 mins

The Wolf of Snow Hollow (2020)

EN
3.7/10 I Am Lisa (2020) - imdb score
2020 92 mins

I Am Lisa (2020)

TH
EN
3.2/10 Hunter's Moon (The Orchard) (2020) - imdb score
2020 81 mins

Hunter's Moon (The Orchard) (2020)

EN
5.2/10 12 Hour Shift (2020) - imdb score
2020 86 mins

12 Hour Shift (2020)

EN
4.4/10 Death Of Me (2020) - imdb score
2020 94 mins

Death Of Me (2020)

EN
N/A The Doorman (2020) - imdb score
2020 - mins

The Doorman (2020)

TH
EN
4.6/10 The Binding (2020) - imdb score
2020 93 mins

The Binding (2020)

EN
5.4/10 Ghosts of War (2020) - imdb score
2020 94 mins

Ghosts of War (2020)

EN
4.7/10 Sightless (2020) - imdb score
2020 - mins

Sightless (2020)

EN
3.8/10 Welcome To Sudden Death (2020) - imdb score
2020 81 mins

Welcome To Sudden Death (2020)

EN
6.5/10 Greenland - imdb score
2020 119 mins

Greenland

EN
6.1/10 Target Number One (2020) - imdb score
2020 125 mins

Target Number One (2020)

TH
EN
6.0/10 The Paramedic - imdb score
2020 94 mins

The Paramedic

TH
8.3/10 The Devil All The Time (2020) - imdb score
2020 138 mins

The Devil All The Time (2020)

EN
4.9/10 วอร์ดปริศนา หน้ากากมรณะ - imdb score
2020 114 mins

วอร์ดปริศนา หน้ากากมรณะ

EN
4.6/10 The Owners - imdb score
2020 92 mins

The Owners

EN
4.3/10 The Bay of Silence (2020) - imdb score
2020 93 mins

The Bay of Silence (2020)

EN
3.0/10 Hard Kill (2020) - imdb score
2020 98 mins

Hard Kill (2020)