จับตาย จับตาย

  • /10
  • 2528
  • - mins

ในป่าลึก แถบบริเวณชายแดนภาคใต้ มีนักโทษอาญาร้ายแรงกลุ่มหนึ่ง ถูกเกณฑ์ไปตัดไม้ถางป่าเพื่อตัดถนน นักโทษเหล่านั้นต้องทำงานอย่างหนัก บางคนก็ทนได้บางคนเป็นไข้ป่าตายไป แต่บางคนที่ทนไม่ได้ก็หาทางหนี แต่จะมีสักคนไหมที่หนีออกมาได้ เพราะว่ากฎของที่นี่ ถ้าหนี…ตายสถานเดียว