Jack Whitehall: I’m Only Joking

  • 6.5/10
  • 2020
  • 58 mins

แจ็ค ไวท์ฮอล ก้าวขึ้นเวทีพร้อมเรื่องเล่าเรียกเสียงฮามากมาย ทั้งเรื่องคู่รักหวานชื่น ชีวิตในโรงแรม ความโง่เง่าของมนุษย์ และคุณพ่อผู้ชีพจรลงเท้าของเขาเอง

นักแสดง
Jack Whitehall
ประเภทหนัง
Comedy