Ultras (2020)

  • 6.0/10
  • 2020
  • 108 mins

แฟนบอลรุ่นใหญ่ต้องเผชิญความจริงจากอดีต ระหว่างที่พยายามเบิกทางสู่อนาคตซึ่งต่างไปจากเดิมทั้งสำหรับตัวเขาเองและแฟนบอลต่างวัย

นักแสดง
Aniello Arena, Ciro Nacca, Antonia Truppo, Daniele Vicorito, Salvatore Pelliccia, Simone Borrelli, Angelo Caianiello, Giuseppe Cirillo, Grimaldi Teodoro
ประเภทหนัง
Drama