โปรดสละความเป็นส่วนตัว Terms and Conditions May Apply

  • 7.3/10
  • 2013
  • 79 min mins

สารคดีที่ทันยุคเรื่องนี้เจาะลึกเรื่องราวรุกลํ้าความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล ผ่านการสัมภาษณ์บรรดาผู้นำทางความคิดด้านเทคโนโลยีและนักอนาคตวิทยา

นักแสดง
Cullen Hoback, Brian Lawler, John Palfrey, Harvey Anderson, Zaynep Tufekci, Eric Schmidt, Siva Vaidhyanathan, Eli Pariser, Debra Aho Williamson, Danah Boyd, Moby, Sherry Turkle, Rainey Reitman, Christopher Soghoian, Michael Schearer
ประเภทหนัง
Documentary,News